mùa đông không lạnh giá, nước mắt không còn đóng băng

ilovedoodle:

11. My favorite pattern

A little conversation a day by ilovedoodle

llbwwb:

Dressed up by Mike Tish

llbwwb:

Dressed up by Mike Tish

cuong205a:

Anh tuy ngốc nhưng không ngốc đến mức không biết vợ mình là chó =))

©