mùa đông không lạnh giá, nước mắt không còn đóng băng

matteich:

Getting a baby dressed isn’t always as easy as it looks. Norfolk, Virginia, April 13, 2014. From the series, “Love in the First Person.”

hisandherquotes:

everything you love is here

Sen thà phụ người trong thiên hạ, quyết không vì người trong thiên hạ cô phụ chính mình

còn ai phụ tôi, thì mặc họ đi

memegan:

Pip’s just chillin in my homework.

©