mùa đông không lạnh giá, nước mắt không còn đóng băng

kitesquotes:

"Nhiều người thích nói chuyện mà không hề suy nghĩ để rồi khiến người khác bị tổn thương. Sau đó lại muốn được hiểu rằng bản thân vốn thẳng thắn và cá tính. Thực tế, đó chỉ là sự trẻ con và ích kỷ mà thôi."

{Dịch: Rainie Nguyen@Ai rồi cũng phải đi}
des by _Himawari_@Sense and Soul

earthlynation:

My German neighbour - Oscar (by Daria Svertilova)

historicaltimes:

"Addie Card, 12 years old, anemic little spinner in North Pownal Cotton Mill, Vermont, 1910" by Lewis Hine.

©