mùa đông không lạnh giá, nước mắt không còn đóng băng

lollifpop:

 i’ll keep all my memories of you in my mind and i’ll never forget you like they do, you are my heaven if i don’t have and my sweet if i lost all sweets and my favorite fashion.

i’ll keep all my feeling for you forever and more.. be strong 

savienlac:

"Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé…"
(Bình minh trên biển - Thủy Vũ)

savienlac:

"Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé…"

  • (Bình minh trên biển - Thủy Vũ)
phapsu:

Nếu mình ăn mặc rách rưới thì mình vẫn có thể là một công chúa trong tâm hồn. Thật dễ để làm một công chúa nếu mặc quần áo dát vàng, nhưng luôn là một công chúa mà không ai hay biết lại là một thắng lợi lớn hơn rất nhiều.”
— Công chúa nhỏ - Frances Hodgson Burnitt

phapsu:

Nếu mình ăn mặc rách rưới thì mình vẫn có thể là một công chúa trong tâm hồn. Thật dễ để làm một công chúa nếu mặc quần áo dát vàng, nhưng luôn là một công chúa mà không ai hay biết lại là một thắng lợi lớn hơn rất nhiều.

— Công chúa nhỏ - Frances Hodgson Burnitt
©